Jak zostać uczestnikiem

Aby stać się naszym uczestnikiem trzeba spełniać następujące kryteria oraz wykonać określone działania:

  • Trzeba mieć ukończone 16 lat
  • Należy mieszkać na terenie powiatu opoczyńskiego
  • Posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej
  • Pobrać formularz zgłoszeniowy w siedzibie WTZ
  • Dostarczyć wypełniony formularz wraz z kompletem dokumentów
  • Czekać na wiadomość od Nas