Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych w Opocznie

Działalność Stowarzyszenia rozpoczęła się jeszcze przed funkcjonowaniem WTZ. Grupa rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych podjęła inicjatywę aby podwyższyć standard życia niepełnosprawnych w regionie. Aby tego dokonać założono Stowarzyszenie i przy współpracy z samorządem rozpoczęto pracę nad powoływaniem do istnienia placówki, która miała skupiać niepełnosprawnych z okolicy.

 

Zarząd Stowarzyszenia

  • Prezes- Arkadiusz Dujka
  • Zastępca Prezesa- Marianna Teodozja  Baran 
  • Skarbnik- Agnieszka Sobol
  • Sekretarz- Lidia Nowicka-Łypczak 
  • Członek- Zofia Juźwik

Konto PKO BP SA Oddział 1 w Opocznie:
51 1020 3916 0000 0902 0022 3529

 

Nasza organizacja posiada status OPP od 2005 roku.

Chcąc przekazać 1% podatki na stowarzyszenie wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000125496

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na: 

  • Działania statutowe - Konkretny program/cel Dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej.
  • Inne Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w trudnej sytuacji życiowej.
 

Środki z wpłat 1% podatku uzyskane w ubiegłych latach: Zostały przeznaczone na: 

  • Działania statutowe
  • Inne: Dofinansowanie leczenia chorej z pompą insulinową. Dofinansowanie paczek świątecznych dla niepełnosprawnych i organizacja Wigilii.

Dziękujemy za dokonany wybór

Pozdrawiamy i prosimy o zaufanie